Typ Data Tytuł
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr I/8/10 z dnia 30 listopada 2010 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr I/7/10 z dnia 30 listopada 2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr I/6/10 z dnia 30 listopada 2010 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr I/5/10 z dnia 30 listopada 2010 w sprawie powołania Komisji Oświaty Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr I/4/10 z dnia 30 listopada 2010 w sprawie powołania Komisji Budownictwa Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr I/3/10 z dnia 30 listopada 2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr I/2/10 z dnia 30 listopada 2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr I/1/10 z dnia 30 listopada 2010 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XLV/253/10 z dnia 28 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przysiersk na lata 2010 – 2020 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XLV/252/10 z dnia 28 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec na lata 2010 – 2020 Szczegóły