Typ Data Tytuł
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/17/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/14/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1266C, 1271C i 1272C na terenie gminy Pruszcz wraz z budową ronda w miejscowości Pruszcz – II etap” Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/13/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika” Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/201/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr I/9/10 z dnia 30 listopada 2010 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr I/8/10 z dnia 30 listopada 2010 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych Szczegóły