Typ Data Tytuł
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXX/170/09 z dnia 7 lipca 2009 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXX/169/09 z dnia 7 lipca 2009 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Budowy i Finansowania Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXX/168/09 z dnia 7 lipca 2009 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXX/167/09 z dnia 7 lipca 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXIX/166/09 z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi nr 030923 C Gawroniec-Przysiersk Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXIX/165/09 z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie wysokości czynszu za wydzierżawianie gruntów będących w gminnym zasobie nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXIX/164/09 z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXIX/163/09 z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXIX/162/09 z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXIX/161/09 z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Budowy i Finansowania Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Bukowiec” Szczegóły