Typ Data Tytuł
Artykuł 05.09.2018 Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych na terenie gminy Bukowiec w dniach 01- 02 październik 2018 r. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnoprawnych Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowiec o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Gminy i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Obwieszczenie Starosty Świeckiego o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu i siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa i siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Informacje dla osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Zarządzenie – wyznaczenie miejsc na bezpłatne zamieszczanie obwieszczeń i i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły