Typ Data Tytuł
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXV/190/09 z dnia 27 listopada 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXIV/189/09 z dnia 25 listopada 2009 w sprawie zamiany gruntu przez Gminę Bukowiec Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXIV/188/09 z dnia 25 listopada 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXIII/187/09 z dnia 30 października 2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXIII/186/09 z dnia 30 października 2009 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXIII/185/09 z dnia 30 października 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXIII/184/09 z dnia 30 października 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXIII/183/09 z dnia 30 października 2009 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXIII/182/09 z dnia 30 października 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXII/181/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły