Typ Data Tytuł
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XVII/94/08 z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Budyń na lata 2008 – 2018 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XVII/93/08 z dnia 23 czerwca 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XVI/92/08 z dnia 30 kwietnia 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XVI/91/08 z dnia 30 kwietnia 2008 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2007 rok Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XV/90/08 z dnia 26 marca 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XV/89/08 z dnia 26 marca 2008 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu „Boisko w mojej gminie – Orlik 2012″ w m. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XV/88/08 z dnia 26 marca 2008 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa gminnej drogi transportu rolniczego Nr 030917c Polskie Łąki -Gawroniec na odcinku 1200 m.” Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XIV/87/08 z dnia 1 lutego 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XIV/86/08 z dnia 1 lutego 2008 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XIV/85/08 z dnia 1 lutego 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły