Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/123/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/122/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/121/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w 2009 roku Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/120/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/119/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/118/08 z dnia 21 listopada 2008 w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2009 roku na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXII/117/08 z dnia 21 listopada 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXI/116/08 z dnia 27 października 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXI/115/08 z dnia 27 października 2008 w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXI/114/08 z dnia 27 października 2008 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Różanny Szczegóły