Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr V/38/07 z dnia 30 marca 2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 1/46 w miejscowości Poledno gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr V/37/07 z dnia 30 marca 2007 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr V/36/07 z dnia 30 marca 2007 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr IV/35/07 z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie ustalenia stawek odpłatności za wynajem sali w budynku komunalnym w Bukowcu, ul. Dworcowa 7 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr IV/34/07 z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr IV/33/07 z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przejęciu przez Miasto Bydgoszcz zadań gminy w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr IV/32/07 z dnia 31 stycznia 2007 Zmieniająca uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr IV/31/07 z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXIV/136/08 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr XXIV/135/08 z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok Szczegóły