Typ Data Tytuł
Artykuł 02.03.2016 Uchwała nr VII/47/07 z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie przystąpienia do związku pod nazwą „Związek Miast i Gmin Zlewni Wdy” Szczegóły
Artykuł 02.03.2016 Uchwała nr VII/46/07 z dnia 29 czerwca 2007 Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 02.03.2016 Uchwała nr VII/45/07 z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 02.03.2016 Uchwała nr VII/44/07 z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2008 – 2011 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr VII/43/07 z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr VI/42/07 z dnia 23 kwietnia 2007 Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr VI/41/07 z dnia 23 kwietnia 2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2006 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr V/40/07 z dnia 30 marca 2007 Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr V/39/07 z dnia 30 marca 2007 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni asfaltowej do długości 1,3 km w miejscowości Przysiersk” Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr V/38/07 z dnia 30 marca 2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 1/46 w miejscowości Poledno gmina Bukowiec Szczegóły