Typ Data Tytuł
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/68/07 z dnia 16 listopada 2007 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2008 Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/67/07 z dnia 16 listopada 2007 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/66/07 z dnia 16 listopada 2007 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/65/07 z dnia 16 listopada 2007 w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2008 roku na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/64/07 z dnia 16 listopada 2007 Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XI/63/07 z dnia 30 października 2007 zmieniająca uchwałę Nr XV/147/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 02.03.2016 Uchwała nr XI/62/07 z dnia 30 października 2007 Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 02.03.2016 Uchwała nr XI/61/07 z dnia 30 października 2007 w sprawie przystąpienia Gminy Bukowiec do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO” oraz umocowania Wójta do reprezentowania Gminy Bukowiec w Stowarzyszeniu Szczegóły
Artykuł 02.03.2016 Uchwała nr XI/60/07 z dnia 30 października 2007 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bukowiec w latach 2008 – 2012 Szczegóły
Artykuł 02.03.2016 Uchwała nr XI/59/07 z dnia 30 października 2007 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły