Typ Data Tytuł
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/239/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Poledno Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/238/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Plewno Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/237/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krupocin Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/236/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Korytowo Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/235/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gawroniec Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/234/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bukowiec Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/233/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Budyń Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/232/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Branica Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/231/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bramka Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/230/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczenia pod świetlicę wiejską wraz z budową boiska i placu zabaw w miejscowości Gawroniec”. Szczegóły