Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXII/259/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie wysokości czynszu za wydzierżawianie gruntów będących w gminnym zasobie nieruchomości Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXII/258/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie zmian do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXII/257/06 z dnia 29 maja 2006 powołania doraźnej Komisji ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXII/256/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni asfaltowej do długości 1 km w miejscowości Przysiersk” Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXII/255/06 z dnia 29 maja 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXII/254/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXII/253/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowości budżetu i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXII/252/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązania Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXI/251/06 z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXI/250/06 z dnia 27 kwietnia 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. Szczegóły