Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/270/06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/269/06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/268/06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania spłat rat leasingowych oraz jego zabezpieczenia Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/267/06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/266/06 z dnia 30 czerwca 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/265/06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXII/264/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 1/46 w miejscowości Poledno gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXII/263/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXII/262/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 345/4, 345/6, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 346/1, 346/2, 346/3 346/4, 346/5, 347/1, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 348/9, 348/10, 348/11, 348/12, 348/13, 349/1, 349/2 w miejscowości Branica gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXII/261/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 155/2 i 155/5 w miejscowości Branica gmina Bukowiec Szczegóły