Typ Data Tytuł
Artykuł 28.11.2019 Zarządzenie nr 80/19 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC Starachowice STAR A200 Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Obwieszczenie Starosty Świeckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,,budowa drogi gminnej nr 030947C na odcinku łączącym działki o nr ewidencyjnym gruntu 374 i 630 w miejscowości Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie nr 79/19 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Bukowiec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Obwieszczenie Starosty Świeckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ” budowa drogi gminnej w miejscowości Gawroniec na połączeniu dróg powiatowych 1280C i 1281C – o długości około 900 m”. Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Obwieszczenie Starosty Świeckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej na odcinku łączącym działki o nr ewidencyjnym gruntu 426 i 420/2 w miejscowości Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Informacja OKW w Bukowcu o spisie uprawnionych do głosowania Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Informacja OKW w Bukowcu o składzie i terminach przyjmowania zgłoszeń kandydatów Szczegóły