Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr I/5/06 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie powołania Komisji Oświaty Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr I/4/06 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie powołania Komisji Budownictwa Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXVI/284/06 z dnia 27 października 2006 w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXVI/283/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXVI/282/06 z dnia 27 października 2006 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXVI/281/06 z dnia 27 października 2006 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/268/06 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania spłat rat leasingowych oraz jego zabezpieczenia Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXVI/280/06 z dnia 27 października 2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu Szczegóły