Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/16/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/15/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie ustalenia ceny 1m[3] drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego w 2007r. na terenie gminy Bukowiec, oraz zwolnień w podatku leśnym Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/14/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/13/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2007 roku na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/12/06 z dnia 5 grudnia 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/11/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie zmian w uchwale o powołaniu Komisji Rolnictwa Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/10/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie zmian w uchwale o powołaniu Komisji Oświaty Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr I/9/06 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr I/8/06 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr I/7/06 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Szczegóły