Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr III/26/06 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 29 grudnia 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/25/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Bukowiec do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy samorządowego Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/24/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/23/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie programu współpracy na 2007 rok Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/22/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/21/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/20/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2007 Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/19/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek, określenia terminów płatności, zwolnień i sposobu poboru podatku od posiadania psów w roku 2007 Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/18/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/17/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2007 Szczegóły