Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXII/187/2005 z dnia 30 maja 2005 Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXI/186/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie zawarcia porozumienia między Powiatem Świeckim a Gminą Bukowiec , dotyczącego warunków udzielenia dotacji celowej na częściowe sfinansowanie inwestycji drogowej . Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXI/185/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przejęciu przez miasto Bydgoszcz zadań gminy w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXI/184/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Bukowiec do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXI/183/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXI/182/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Bukowiec . Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXI/181/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu gminy za 2004 rok. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XX/180/2005 z dnia 31 marca 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XX/179/2005 z dnia 31 marca 2005 Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XIX/178/2005 z dnia 18 lutego 2005 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2005 rok Szczegóły