Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXII/190/2005 z dnia 30 maja 2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXII/189/2005 z dnia 30 maja 2005 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXII/188/2005 z dnia 30 maja 2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Bukowiec zmienionej uchwałami Nr XII/121/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 kwietnia 2004r, Nr XIV/133/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 19 sierpnia 2004r Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXII/187/2005 z dnia 30 maja 2005 Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXI/186/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie zawarcia porozumienia między Powiatem Świeckim a Gminą Bukowiec , dotyczącego warunków udzielenia dotacji celowej na częściowe sfinansowanie inwestycji drogowej . Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXI/185/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przejęciu przez miasto Bydgoszcz zadań gminy w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXI/184/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Bukowiec do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXI/183/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXI/182/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Bukowiec . Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXI/181/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu gminy za 2004 rok. Szczegóły