Typ Data Tytuł
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXV/201/2005 z dnia 29 września 2005 Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXIV/200/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 w sprawie wystąpienia ze związku pod nazwą „Związek Miast i Gmin Zlewni Wdy” Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXIV/199/2005 R z dnia 30 sierpnia 2005 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Bukowiec oraz zasad ich używania. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXIV/198/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przejęciu przez miasto Bydgoszcz zadań gminy w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXIV/197/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na cele publiczne. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXIV/196/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXIII/195/2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXIII/194/2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie ustalenia zasad używania własnego pojazdu samochodowego do celów służbowych Wójta Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXIII/193/2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XXIII/192/2005 z dnia 27 czerwca 2005 Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. Szczegóły