Typ Data Tytuł
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/217/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/216/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w roku 2006. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/215/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/214/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/213/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie ustalenia wysokości stawek, określenia terminów płatności, zwolnień i sposobu poboru podatku od posiadania psów w roku 2006. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/212/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/211/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2006. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/210/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/209/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie ustalenia ceny 1m3 drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego w 2006r. na terenie gminy Bukowiec, oraz zwolnień w podatku leśnym. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/208/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego Szczegóły