Typ Data Tytuł
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XXVIII/220/2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu gminy w roku 2006 Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XXVIII/219/2005 z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XXVIII/218/2005 z dnia 28 grudnia 2005 Zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/167/2004 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/217/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/216/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w roku 2006. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/215/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/214/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/213/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie ustalenia wysokości stawek, określenia terminów płatności, zwolnień i sposobu poboru podatku od posiadania psów w roku 2006. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/212/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Uchwała nr XXVII/211/2005 z dnia 30 listopada 2005 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2006. Szczegóły