Typ Data Tytuł
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/163/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bukowiec w roku 2005. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/162/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/161/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/160/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek, określenia terminów płatności, zwolnień i sposobu poboru podatku od posiadania psów w roku 2005. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/159/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/158/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/157/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/156/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie ustalenia ceny 1m3 drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego w 2005r. na terenie gminy Bukowiec oraz zwolnień w podatku leśnym. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/155/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/154/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2005 roku na terenie gminy Bukowiec. Szczegóły