Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr XVIII/170/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr XVIII/169/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr XVIII/168/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu gminy w roku 2005 Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr XVIII/167/2004 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr XVIII/166/2004 z dnia 28 grudnia 2004 Zmieniająca Uchwałę Nr X/98/2003 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/165/2004 z dnia 29 listopada 2004 Zmieniająca Uchwałę Nr X/98/2003 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/164/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie: określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/163/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bukowiec w roku 2005. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/162/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/161/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005. Szczegóły