Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VIII/77/2003 z dnia 22 października 2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/2003 z dnia 09 czerwca 2003 r. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VIII/76/2003 z dnia 22 października 2003 Zmieniająca Uchwałę Nr III/25/2002 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VIII/75/2003 z dnia 22 października 2003 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/74/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/73/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie Statutu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/72/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie zmian w uchwale o powołaniu Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/71/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/70/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie: nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/69/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2004 – 2007. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/68/03 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bukowiec w latach 2003 – 2007. Szczegóły