Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/74/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/73/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie Statutu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/72/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie zmian w uchwale o powołaniu Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/71/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/70/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie: nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/69/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2004 – 2007. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/68/03 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bukowiec w latach 2003 – 2007. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/67/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 Zmieniająca Uchwałę Nr III/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/66/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie: określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/65/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie: procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Szczegóły