Typ Data Tytuł
Artykuł 30.12.2019 Kurs operatora kombajnów zbożowych Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zarządzenie nr 85/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Informacja o terminach zbiorowych polowań (teren obwodu łowieckiego nr 29) Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Zawiadomienie Starosty Świeckiego o wydaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. decyzji nr 15/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „budowa drogi gminnej nr 030947C na odcinku łączącym działki o nr ewidencyjnym gruntu 374 i 630 w miejscowości Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Obwieszczenie Starosty Świeckiego o wydaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. decyzji nr 15/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „budowa drogi gminnej nr 030947C na odcinku łączącym działki o nr ewidencyjnym gruntu 374 i 630 w miejscowości Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Obowiązek rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami tj. BDO Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Uchwała nr XIV/94/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bukowiec” za lata 2017 – 2018 Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Budżet Gminy na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Uchwała nr XIV/93/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły