Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr X/98/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr Nr X/97/2003 z dnia 30 grudnia 2003 Zmieniająca Uchwałę Nr III/25/2002 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IX/96/03 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IX/95/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek w miejscowości Krupocin gmina Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IX/94/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek w miejscowości Branica gmina Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IX/93/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek w miejscowości Branica gmina Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IX/92/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty.Uchwała nr IX/92/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 listopada 2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IX/91/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IX/90/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2004 roku na terenie gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IX/89/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie zwolnień w podatku leśnym. Szczegóły