Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 8/08 z dnia 27 lutego 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 7/08 z dnia 27 lutego 2008 w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 6/08 z dnia 18 lutego 2008 w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na stanowiskach konserwatorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz związanych z obsługą wywozu nieczystości stałych Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 5/08 z dnia 18 lutego 2008 w sprawie zatwierdzenia bilansu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za rok 2007. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 4/08 z dnia 14 lutego 2008 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 3/08 z dnia 4 lutego 2008 w sprawie powołania koordynatora ds. współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi w zakresie wdrażania i realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 2/08 z dnia 1 lutego 2008 w sprawie zasad odprowadzania dochodów budżetowych Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie nr 1/08 z dnia 14 stycznia 2008 Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Uchwała nr XXIV/151/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Uchwała nr X/109/2003 z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Korytowie Szczegóły