Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 54/08 z dnia 13 listopada 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 53/08 z dnia 12 listopada 2008 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2009 Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 52/08 z dnia 5 listopada 2008 w sprawie zmian i uzupełnień w jednolitym rzeczowym wykazie akt Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 51/08 z dnia 3 listopada 2008 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Różanny Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 50/08 z dnia 3 listopada 2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 49/08 z dnia 30 października 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 48/08 z dnia 28 października 2008 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 47/08 z dnia 20 października 2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 46/08 z dnia 14 października 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 45/08 z dnia 30 września 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły