Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 8/07 z dnia 28 luty 2007r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 13/2004 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 4 maja 2004r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/05 z dnia 25 luty 2005r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/05 z dnia 2 czerwiec 2005r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/06 z dnia 7 czerwca 2006r. Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 7/07 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy w Bukowcu oraz dla własnych jednostek organizacyjnych Gminy Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 6/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 5/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Bukowiec – Głównego księgowego budżetu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 4/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2004 z dnia 15 lipca 2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia zasad jej działania Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 3/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 2/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu i Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 1/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu i Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Gawrońcu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 59/08 z dnia 28 listopada 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 58/08 z dnia 28 listopada 2008 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Bukowiec w okresie zimy 2008 – 2009 Szczegóły