Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 5/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Bukowiec – Głównego księgowego budżetu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 4/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2004 z dnia 15 lipca 2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia zasad jej działania Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 3/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 2/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu i Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 1/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu i Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Gawrońcu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 59/08 z dnia 28 listopada 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 58/08 z dnia 28 listopada 2008 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Bukowiec w okresie zimy 2008 – 2009 Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 57/08 z dnia 20 listopada 2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na trenera środowiskowego do obsługi kompleksu boisk zrealizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 56/08 z dnia 18 listopada 2008 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie nr 55/08 z dnia 13 listopada 2008 w sprawie powołania komisji w celu ustalenia rejestru gospodarstw mogących stanowić istotne źródło emisji azotu do wód zanieczyszczonych lub zagrożonych zanieczyszczeniem Szczegóły