Typ Data Tytuł
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 4/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzących przez Gminę Bukowiec Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 87/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald aktywów i pasywów Urzędu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 86/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Bukowiec przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Zarządzenie nr 3/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Zarządzenie nr 2/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bukowiec Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Zarządzenie nr 1/20 z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na transport Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz Główna” Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Nowy rachunek bankowy dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły