Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 15/07 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i dróg gminnych w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 14/07 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko do spraw wojskowych, OC, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 13/07 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 12/07 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Bukowcu za rok 2006 Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 11/07 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za rok 2006 Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 10/07 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 9/07 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko do spraw informacji europejskiej w Gminnym Centrum Informacji w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 8/07 z dnia 28 luty 2007r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 13/2004 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 4 maja 2004r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/05 z dnia 25 luty 2005r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/05 z dnia 2 czerwiec 2005r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/06 z dnia 7 czerwca 2006r. Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 7/07 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy w Bukowcu oraz dla własnych jednostek organizacyjnych Gminy Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 6/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły