Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie Nr 18/07 z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 17/07 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie odroczenia wierzytelności z tytułu wykupu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 16/07 z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia bilansu samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za rok 2006 Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 15/07 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i dróg gminnych w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 14/07 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko do spraw wojskowych, OC, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 13/07 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 12/07 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Bukowcu za rok 2006 Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 11/07 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za rok 2006 Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 10/07 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 9/07 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko do spraw informacji europejskiej w Gminnym Centrum Informacji w Bukowcu Szczegóły