Typ Data Tytuł
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 59/07 z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 58/07 z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Bukowiec w okresie zimy 2007 – 2008 Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 57/07 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 56/07 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE Nr 55/07 z dnia 02 listopada 2007 r. Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 54/07 z dnia 24 października 2007r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE Nr 53/07 z dnia 18 października 2007 r. Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE Nr 52/07 z dnia 08 października 2007 r. Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE Nr 51/07 z dnia 01 października 2007 r. Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 50/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły