Typ Data Tytuł
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 65/07 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Przedszkola w Przysiersku Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 64/07 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Przedszkola w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 63/07 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Szkoły Podstawowej w Różannie Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 62/07 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Szkoły Podstawowej w Przysiersku Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 61/07 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Szkoły Podstawowej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 60/2007 z dnia 08 listopada 2007 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy Bukowiec oraz jednostek podległych gminie. Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 59/07 z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 58/07 z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Bukowiec w okresie zimy 2007 – 2008 Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 57/07 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 ZARZĄDZENIE NR 56/07 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Szczegóły