Typ Data Tytuł
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 17/06 z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr 21/05 z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 16/06 z dnia 13 kwietnia 2006 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych, 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 15/06 z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 14/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 13/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie odroczenia wierzytelności z tytułu wykupu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 12/06 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r. oraz wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r. Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 11/06 z dnia 17 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 10/06 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 9/06 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Bukowcu za rok 2005 Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 8/06 z dnia 03 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za rok 2005. Szczegóły