Typ Data Tytuł
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 14/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 13/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie odroczenia wierzytelności z tytułu wykupu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 12/06 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r. oraz wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r. Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 11/06 z dnia 17 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 10/06 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 9/06 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Bukowcu za rok 2005 Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 8/06 z dnia 03 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za rok 2005. Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 7/06 z dnia 23 luty 2006 r. Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 6/06 z dnia 15 luty 2006 r. Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 5/06 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. informacji europejskiej w Gminnym Centrum Informacji w Bukowcu Szczegóły