Typ Data Tytuł
Artykuł 20.01.2020 Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zawiadomienie Starosty Świeckiego o wydaniu w dniu 8 stycznia 2020 r. decyzji nr 1/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „budowa drogi gminnej w miejscowości Gawroniec na połączeniu dróg powiatowych 1280C i 1281C – o długości około 900 m” Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 powyżej 30 tys. euro – 12 styczeń 2020 Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Obwieszczenie Starosty Świeckiego o wydaniu w dniu 8 stycznia 2020 r. decyzji nr 1/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „budowa drogi gminnej w miejscowości Gawroniec na połączeniu dróg powiatowych 1280C i 1281C – o długości około 900 m” Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie nr 5/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zasady prezentacji flagi państwowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.01.2020 Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy bukowiec na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Bukowiec na lata 2020 – 2030 Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zarządzenie nr 4/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzących przez Gminę Bukowiec Szczegóły