Typ Data Tytuł
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 58/06 z dnia 24 listopada 2006 r. Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 57/06 z dnia 20 listopada 2006 r. Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 56/06 z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2007 Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 55/06 z dnia 9 listopada 2006 r. Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 54/06 z dnia 3 listopada 2006 r. Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 53/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 52/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Bukowiec w okresie zimy 2006/2007 Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 51/06 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej dla gminy Bukowiec oraz ustalenia zasad i trybu jej działania Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 50/06 z dnia 23 października 2006r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 49/06 z dnia 12 października 2006 r. Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok Szczegóły