Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2016 Obwieszczenie RIOŚiGK.6220.3.2014 Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Zawiadomienie RRiB.6220.39.9.2014.RS Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Obwieszczenie RRiB.6220.39.1.2014.RS Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 63/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 ZARZĄDZENIE Nr 62/06 z dnia 19 grudzień 2006 r. Zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 61/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 60/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego Szczegóły