Typ Data Tytuł
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 49/14 z dnia 22 lipca 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 48/14 z dnia 18 lipca 2014 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 47/14 z dnia 16 lipca 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu” Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 46/14 z dnia 14 lipca 2014 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 45/14 z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Fl. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Fl. Ceynowy w Bukowcu” Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 44/14 z dnia 24 czerwca 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 43/14 z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Modernizacja połączenia komunikacyjnego w pasie drogi powiatowej związanego z przebudową parkingu przy ul. Dr Fl. Ceynowy w Bukowcu” Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 42/14 z dnia 11 czerwca 2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Natalii Kubickiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 41/14 z dnia 9 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 40/14 z dnia 3 czerwca 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły