Typ Data Tytuł
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 30/11 z dnia 23 maja 2011 w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 29/11 z dnia 23 maja 2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy w Bukowcu. Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 28/11 z dnia 23 maja 2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” w Urzędzie Gminy w Bukowcu. Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 27/11 z dnia 20 maja 2011 w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert związanych z otwartym konkursem ofert na kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 26/11 z dnia 26 kwietnia 2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2010 rok Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 25/11 z dnia 26 kwietnia 2011 w sprawie otwartego konkursu ofert na kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 24/11 z dnia 22 kwietnia 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 23/11 z dnia 21 kwietnia 2011 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2011r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 22/11 z dnia 20 kwietnia 2011 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 21/11 z dnia 20 kwietnia 2011 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2011 Szczegóły