Typ Data Tytuł
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 40/11 z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 39/11 z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie zasad odprowadzania dochodów budżetowych. Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 38/11 z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 37/11 z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 36/11 z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kamilli Ryzop, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 35/11 z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Miszewskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 34/11 z dnia 9 czerwca 2011 w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 33/11 z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Wykonanie mechanicznego profilowania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej wzmocnionej żużlem oraz naturalnej (z gruntu rodzimego) w 2011 r.” Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 32/11 z dnia 2 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Wykonanie kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 w m. Przysiersk gm. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 31/11 z dnia 1 czerwca 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły