Typ Data Tytuł
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 70/11 z dnia 11 października 2011 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 69/11 z dnia 11 października 2011 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 68/11 z dnia 11 października 2011 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 67/11 z dnia 7 października 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 66/11 z dnia 22 września 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 65/11 z dnia 22 września 2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 64/11 z dnia 19 września 2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 63/11 z dnia 9 września 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 62/11 z dnia 2 września 2011 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 15.02.2016 Zarządzenie nr 61/11 z dnia 31 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno, na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec o długości 2700 m” Szczegóły