Typ Data Tytuł
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 81/11 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2012” Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 80/11 z dnia 14 listopada 2011 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej – przydomowych oczyszczalni ścieków – na terenie miejscowości Polskie Łąki, Tuszynki w Gminie Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 79/11 z dnia 14 listopada 2011 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 78/11 z dnia 14 listopada 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przygotowanie i dostawa jednodaniowego obiadu dla uczniów Gimnazjum w Korytowie, Szkoły Podstawowej w Bukowcu, Szkoły Podstawowej w Przysiersku, Szkoły Podstawowej w Różannie” Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 77/11 z dnia 9 listopada 2011 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Bukowiec w okresie zimy 2011 – 2012 Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 76/11 z dnia 8 listopada 2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 75/11 z dnia 31 października 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 74/11 z dnia 28 października 2011 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 73/11 z dnia 20 października 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 72/11 z dnia 18 października 2011 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły