Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 2/10 z dnia 11 stycznia 2010 w sprawie otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji z budżetu gminy Bukowiec na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 1/10 z dnia 2 stycznia 2010 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Przysiersku, gm. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 88/11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy. Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 87/11 z dnia 29 grudnia 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 86/11 z dnia 21 grudnia 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 85/11 z dnia 19 grudnia 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku ok. 2450 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1281C” Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 84/11 z dnia 8 grudnia 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Dostawa paliwa – sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2012 roku realizowane poprzez tankowanie do zbiorników w pojazdach i maszynach specjalnych na stacji dostawcy” Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 83/11 z dnia 5 grudnia 2011 Zmieniające Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 82/11 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Dostawa paliwa – sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2012 roku realizowane poprzez tankowanie do zbiorników w autobusach szkolnych na stacji dostawcy” Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Zarządzenie nr 81/11 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2012” Szczegóły