Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 12/10 z dnia 12 marca 2010 w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o pracę w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 11/10 z dnia 12 marca 2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Bukowcu za rok 2009 Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 10/10 z dnia 9 marca 2010 w sprawie zatwierdzenia bilansu samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za rok 2009 Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 9/10 z dnia 19 lutego 2010 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 8/10 z dnia 17 lutego 2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 7/10 z dnia 17 lutego 2010 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji z budżetu gminy Bukowiec na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 6/10 z dnia 16 lutego 2010 Zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 5/10 z dnia 15 lutego 2010 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 4/10 z dnia 11 stycznia 2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 030923 C Gawroniec – Przysiersk, Gmina Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 3/10 z dnia 11 stycznia 2010 w sprawie powołania oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na udzielenie dotacji z budżetu gminy Bukowiec na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku Szczegóły