Typ Data Tytuł
Artykuł 30.12.2016 RRiB.6220.28.6.2011.RS Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 RRiB.6220.28.5.2011.RS Szczegóły
Artykuł 13.05.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bukowiec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 RRiB.6220.20.16.2015.RS Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 RRiB.6220.20.13.2015.RS Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 RRiB.6220.60.7.2015.RS Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 RRiB.6220.57.7.2015.RS Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 dla części obrębu ewidencyjnego Bramka, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 dla części obrębu ewidencyjnego Plewno, gmina Bukowiec Szczegóły