Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 52/10 z dnia 1 września 2010 w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 51/10 z dnia 24 sierpnia 2010 w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 50/10 z dnia 19 sierpnia 2010 w sprawie odroczenia wierzytelności z tytułu wykupu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 49/10 z dnia 13 sierpnia 2010 Zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 48/10 z dnia 10 sierpnia 2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2010 roku Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 47/10 z dnia 30 lipca 2010 Zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 46/10 z dnia 23 lipca 2010 w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2011 rok przypadających na poszczególne sołectwa Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 45/10 z dnia 21 lipca 2010 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 44/10 z dnia 21 lipca 2010 w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Bukowiec obowiązujących w Urzędzie Gminy w Bukowcu oraz procedur kontroli ich stosowania Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 43/10 z dnia 20 lipca 2010 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły