Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 49/10 z dnia 13 sierpnia 2010 Zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 48/10 z dnia 10 sierpnia 2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2010 roku Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 47/10 z dnia 30 lipca 2010 Zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 46/10 z dnia 23 lipca 2010 w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2011 rok przypadających na poszczególne sołectwa Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 45/10 z dnia 21 lipca 2010 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 44/10 z dnia 21 lipca 2010 w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Bukowiec obowiązujących w Urzędzie Gminy w Bukowcu oraz procedur kontroli ich stosowania Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 43/10 z dnia 20 lipca 2010 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 42/10 z dnia 16 lipca 2010 Zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 41/10 z dnia 8 lipca 2010 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie zespołu parkowego w Bukowcu, gm. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 40/10 z dnia 8 lipca 2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego nr 030914 c Polskie Łąki – Poledno, na odcinku 600m” Szczegóły