Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 63/10 z dnia 25 października 2010 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 62/10 z dnia 19 października 2010 Zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 61/10 z dnia 19 października 2010 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 60/10 z dnia 11 października 2010 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 59/10 z dnia 30 września 2010 Zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 58/10 z dnia 29 września 2010 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 57/10 z dnia 28 września 2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania z wolnej ręki, w którym zamówienia udziela się po negocjacjach na realizację zadania „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 580.000,00 zł” Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 56/10 z dnia 24 września 2010 Zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 55/10 z dnia 22 września 2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 580.000,00 zł” Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 54/10 z dnia 22 września 2010 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły