Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/28/15 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica” Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 stycznia 2015 zmieniająca Uchwałę Nr III/20/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2024 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 stycznia 2015 zmieniajacą Uchwałę Nr III/19/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/25/15 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/24/15 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/23/15 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/22/15 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr XIV/98/16 z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr XIV/97/16 z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Zarządzenie nr 80/10 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy. Szczegóły