Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr V/31/15 z dnia 6 marca 2015 zmieniajacą Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/30/15 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/29/15 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca – Klonowo – Stążki i nr 1282C Stążki – Gruczno – etap III” Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/28/15 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica” Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 stycznia 2015 zmieniająca Uchwałę Nr III/20/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2024 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 stycznia 2015 zmieniajacą Uchwałę Nr III/19/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/25/15 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/24/15 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/23/15 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IV/22/15 z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok Szczegóły