Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/52/15 z dnia 20 maja 2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/51/15 z dnia 20 maja 2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/50/15 z dnia 20 maja 2015 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/49/15 z dnia 20 maja 2015 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem” Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/48/15 z dnia 20 maja 2015 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem” Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/47/15 z dnia 20 maja 2015 zmieniająca Uchwałę Nr III/20/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2025 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/46/15 z dnia 20 maja 2015 zmieniajacą Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/45/15 z dnia 20 maja 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Gmina Bukowiec stawia na nowoczesny oddział przedszkolny” Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VI/44/15 z dnia 22 kwietnia 2015 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Gmina Bukowiec stawia na nowoczesny oddział przedszkolny” Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VI/43/15 z dnia 22 kwietnia 2015 w sprawie ustalenia zasad korzystania z terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Branickim w miejscowości Branica Szczegóły