Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IX/61/15 z dnia 7 sierpnia 2015 w sprawie zmian w składzie Komisji Budownictwa Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VIII/60/15 z dnia 1 lipca 2015 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VIII/59/15 z dnia 1 lipca 2015 w sprawie ustalenia stawek odpłatności za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VIII/58/15 z dnia 1 lipca 2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013-2014 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VIII/57/15 z dnia 1 lipca 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015- 2017 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VIII/56/15 z dnia 1 lipca 2015 w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VIII/55/15 z dnia 1 lipca 2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/54/15 z dnia 20 maja 2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2014 rok Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/53/15 z dnia 20 maja 2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bukowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VII/52/15 z dnia 20 maja 2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły