Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 26.06.2017 Świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami żołnierzy rezerwy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2017 Konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2017 Rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2017 Uznanie żołnierza za pozostającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 RRiB.6220.29.6.2011.RS Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 RRiB.6220.29.5.2011.RS Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 RRiB.6220.28.6.2011.RS Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 RRiB.6220.28.5.2011.RS Szczegóły
Artykuł 13.05.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bukowiec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Bukowiec Szczegóły